O FIRMIE
OFERTA
KONTAKT
ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG
Uruchomienie działalności gospodarczejProwadzenie ksiąg handlowychProwadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodówProwadzenie ewidencji ZUS, Ewidencja pracowniczaPorady i konsultacje
   
 
   
URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
 
Zaświadczenie o wpisie/zmiana do wpisu (KRS, Urząd Miasta)
Numer statystyczny REGON
Rejestracja w urzędzie skarbowym, wniosek o nadanie nr NIP
Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy
 
 
 
www.kwadrat.pl
 
  Tel. 033/82-205-18 Fax 033/81-692-92 e-mail: biuro@filipek.pl